close

zaměstnanci

Ředitel školy: Mgr. Radek Červený
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Jarmila Brachtelová
Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň: Mgr. Lenka Doležalová
Výchovná poradkyně: Mgr. Zlatuše Cardová
Metodička primární prevence: Mgr. Marie Maštalířská
Hospodářka školy: Jana Kožnarová

Vyučující 1. - 5. ročník
Mgr. Marcela Horáková, Mgr. Jaroslava Kopová, Mgr. Pavlína Kuncová, Mgr. Petra Braunová, Mgr. Ludmila Poncarová, Mgr. Lenka Červená, Mgr. Marie Černá, Mgr. Martina Hebenstreitová, Mgr. Pavlína Nevařilová, Mgr. Marie Maštalířská, Mgr. Eliška Mužíková, Mgr. Alena Homolková, Mgr. Petra Topitschová, Mgr. Hana Drchotová,  Mgr. Jiří Fleisig, Mgr. Lucie Hovorková

Vyučující 6. - 9. ročník
Mgr. František Meinl, Mgr. Helena Johanová Matlasová, Mgr. Anna Daňková, Mgr. Michal Rolínek, Mgr. Jaroslav Schweiner, Mgr. Marie Klečatská, Mgr. Michaela Černá, Mgr. Jan Koťuha, Mgr. Ivana Buczyková, Mgr. Zlatuše Cardová, Bc. Miroslav Durkáč, Ing. Anna Packanová, Mgr. Vladislav Klouda, Mgr. Klára Gažíková, Mgr. Jaroslava Kubátová, Mgr. Lucie Topitschová, Mgr. Larysa Zotova, Mgr. Petr Šafanda, Mgr. Jindra Šnajdrová

Asistentky pedagoga
Michaela Velichová, Andrea Fildánová, Aneta Kojsová, Marie Štěpáníková, Miroslava Kubalová, Alena Worschechová, Ivana Vavřičková, Lenka Breburdová, Jana Babinová, Ivana Švábková, Jana Dolinská, Kamila Rudová, Hanna Klimanova, Michaela Jankeová, Petra Sochová

Vychovatelky školní družiny
Alena Worschechová, Ivana Vavřičková, Jarmila Baxová, Lenka Maňurová, Lenka Bürgerová

Provozní zaměstnanci
R. Macák, J. Nový, A. Neplechová, M. Roháčová, L. Suková, R. Vilímková, V. Mrázková, S. Temjaková, L. Folejtarová