close

zaměstnanci

Ředitel školy: Mgr. Radek Červený
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Jarmila Brachtelová
Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň: Mgr. Lenka Doležalová
Výchovná poradkyně: Mgr. Zlatuše Cardová
Metodička primární prevence: Mgr. Lenka Klabanová
Hospodářka školy: Jana Kožnarová

Vyučující 1. - 5. ročník
Mgr. Marcela Horáková, Mgr. Jaroslava Kopová, Mgr. Jana Nárovcová, Mgr. Pavlína Kuncová, Mgr. Petra Braunová, Mgr. Ludmila Poncarová, Mgr. Lenka Červená, Mgr. Marie Černá, Mgr. Martina Hebenstreitová, Mgr. Pavlína Nevařilová, Mgr. Marie Maštalířská, Mgr. Lucie Topitschová, Mgr. Eliška Mužíková, Mgr. Lenka Klabanová, Mgr. Alena Homolková, Mgr. Petra Topitschová, Mgr. Hana Drchotová,  Mgr. Jiří Fleisig, Mgr. Lucie Hovorková

Vyučující 6. - 9. ročník
Mgr. František Meinl, Mgr. Helena Johanová Matlasová, Mgr. Hana Michalcová, Mgr. Anna Daňková, Mgr. Michal Rolínek, Mgr. Jaroslav Schweiner, Mgr. Marie Klečatská, Mgr. Michaela Černá, Mgr. Jan Koťuha, Mgr. Ivana Buczyková, Mgr. Zlatuše Cardová, Mgr. Lenka Lapská, Bc. Miroslav Durkáč, Ing. Anna Packanová, Bc. Vladislav Klouda, Mgr. Mariana Stichová, Mgr. Klára Gažíková, Mgr. Jaroslava Kubátová, Mgr. Jan Kubát

Asistentky pedagoga
Michaela Velichová, Iva Vavřičková, Andrea Fildánová, Lenka Bürgerová, Alena Worschechová, Aneta Kojsová, Marie Štěpáníková, Miroslava Kubalová, Veronika Nosková, Lenka Breburdová

Vychovatelky školní družiny
Alena Worschechová, Ivana Vavřičková, Jarmila Baxová, Jana Hauserová, Lenka Bürgerová

Provozní zaměstnanci
J. Nový, V. Popovič, M. Roháčová, L. Suková, R. Vilímková, V. Vyhnálková, V. Mrázková, M. Zedková, N. Ivanova, L. Folejtarová