close

zaměstnanci

Ředitel školy: Mgr. Radek Červený
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Jarmila Brachtelová
Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň: Mgr. Lenka Doležalová
Výchovná poradkyně: Mgr. Zlatuše Cardová
Metodička primární prevence: Mgr. Lenka Klabanová
Hospodářka školy: Jana Kožnarová

Vyučující 1. - 5. ročník
Mgr. Marcela Horáková, Mgr. Jaroslava Kopová, Mgr. Michaela Pitrová, Mgr. Jana Nárovcová, Mgr. Pavlína Kuncová, Mgr. Petra Braunová, Mgr. Ludmila Poncarová, Mgr. Marcela Topitschová, Mgr. Lenka Červená, Mgr. Marie Černá, Mgr. Martina Hebenstreitová, Mgr. Pavlína Nevařilová, Mgr. Antonie Francová, Mgr. Marie Maštalířská, Lucie Topitschová, Mgr. Eliška Mužíková, Mgr. Lenka Klabanová, Mgr. Alena Homolková, Barbora Nekolová, Petra Topitschová, Mgr. Hana Drchotová,  Mgr. Jiří Fleisig, Mgr. Lucie Hovorková

Vyučující 6. - 9. ročník
Mgr. František Meinl, Mgr. Helena Johanová Matlasová, Mgr. Hana Michalcová, Mgr. Anna Daňková, Mgr. Michal Rolínek, Mgr. Jaroslav Schweiner, Mgr. Marie Klečatská, Mgr. Michaela Černá, Mgr. Jan Koťuha, Mgr. Ivana Buczyková, Mgr. Zlatuše Cardová, Mgr. Margareta Náhlovská, Mgr. Lenka Lapská, Bc. Miroslav Durkáč, Ing. Anna Packanová, Bc. Kateřina Pavlíčková, Dis., Vladislav Klouda, Mgr. Mariana Stichová

Asistentky pedagoga
Michaela Velichová, Dagmar Lazorková, Andrea Fildánová, Lenka Bürgerová, Alena Worschechová, Aneta Kojsová

Vychovatelky školní družiny
Alena Worschechová, Ivana Vavřičková, Jarmila Baxová, Jana Hauserová, Lenka Bürgerová

Provozní zaměstnanci
J. Nový, V. Popovič, M. Roháčová, L. Suková, R. Vilímková, V. Vyhnálková, V. Mrázková, S. Kourová, N. Ivanova