close

Školská rada

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Období od 1.9.2020 do 31.8.2023

předseda: Mgr. Jarmila Brachtelová, email: [email protected]

člen: Mgr. Lenka Doležalová, email: [email protected]

člen: Mgr. Petr Vrána, email: [email protected]

člen: Bc. Josef Pánek, email: [email protected]

člen: Martin Karkoška, email: [email protected]

člen: mjr. Mgr. Luboš Kasl DiS., email: [email protected]