close

Školská rada

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Období od 1.9.2023 do 31.8.2026

předseda: Mgr. Jarmila Brachtelová, email: jarmila.brachtelova@zshornickatc.cz

člen: Mgr. Lenka Doležalová, email: lenka.dolezalova@zshornickatc.cz

člen: Mgr. Petr Vrána, email: petr.vrana@tachov-mesto.cz

člen: Bc. Josef Pánek, email: josef.panek@tachov-mesto.cz

člen: Jana Marešová, email: janulka.horackova@seznam.cz

člen: mjr. Mgr. Luboš Kasl DiS., email: lubos.kasl@hzspk.cz