close

Vyhodnocení soutěže pro mateřské školy

Namaluj si skřítka Horničáka

V tomto školním roce se uskutečnil již 12. ročník tradiční výtvarné soutěže pro tachovské mateřské školy. Tuto soutěž vyhlašuje Základní škola v Hornické ulici v Tachově a je určena pro malé předškoláčky. Děti měly za úkol nakreslit skřítka Horničáka – maskota školy. Letošního ročníku se zúčastnily 3 tachovské mateřinky: MŠ Pošumavská, MŠ Sadová a MŠ v ulici Prokopa Velikého. Před porotou sestavenou z učitelek ze ZŠ v Hornické ulici se sešlo celkem 19 prací. Tentokrát porota odměnila všechny zúčastněné školky, které obdrží věcné ceny a diplom.
Celkové pořadí:
1. míso: MŠ Pošumavská
2. místo: MŠ P. Velikého
3. místo: MŠ Sadová
Za MŠ v Pošumavské ulici bylo odevzdáno 9 prací, za MŠ v ulici P. Velikého také 9 prací a za MŠ v Sadové ulici 1 práce. Malou drobnost a účastnický list získali všichni zúčastnění malíři.
Nejlepší práce mohou vidět návštěvníci při dnu otevřených dveří na ZŠ v Hornické ulici nebo při zábavném odpoledni pro MŠ, které škola pravidelně pořádá.

Mgr. J. Brachtelová