close

Velikonoční prázdniny 28.3. 2024

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 28.3. 2024

Vážení rodiče, máte-li zájem o umístění Vašeho dítěte v tento den

do ŠD, oznamte to písemně (i elektronicky) vychovatelce.

Uveďte čas příchodu i odchodu dítěte ze ŠD.

Na základě Vašeho zájmu rozhodne ředitel školy, zda bude provoz 

ŠD v tento den zajišťován.

                                    Děkuji. Worschechová A.