close

Účast při úklidu Tachova v Den Země

Početná skupina vybraných žáků z 1. a 2. stupně naší školy se v pondělí 22. 4. 2024 zapojila do akce pořádané Studentským parlamentem Plzeňského kraje (SPPK) k příležitosti oslav Dne Země.

Cílem projektu byl sběr odpadků ve vybraných lokalitách našeho města. Žáci se vydali od ZŠ Hornická Městským parkem k Husmannovu mlýnu, dále ke střelnici Rychta a zpět kolem MŠ Prokopa Velikého k ZŠ Hornická.

Celá akce spadala pod SPPK, a zároveň se na ní podílelo i Středisko volného času Radovánek a vše podporoval Plzeňský kraj a Úřady městských obvodů v Plzni.

Všechny potřebné pomůcky na úklid (pytle, rukavice...) zajišťoval SPPK.

Žákům za doprovodu asistentů pedagoga s uklízením pomáhali členové SPPK, kteří jim zároveň představili výstavu související s problematikou znečištění životního prostředí konanou od 22.4. - 26. 4. 2024 v sídle Radovánku nacházející se na adrese Pallova 52/19 30100 Plzeň. Součástí výstavy budou výrobky vytvořené dětmi z kreativních kroužků Radovánek.

Po skončení akce žáci obdrželi diplom za účast i sladkou odměnu. Moc všem zapojeným žákům děkujeme za nasazení i ochotu udělat něco pro Zemi.

Mgr. Jaroslava Kubátová, Andrea Fildánová, Jana Babinová