close

Projektový den Země

V pátek 26. 4. 2024 se žáci 2. stupně zúčastnili projektového dne konaného ke Dni Země. Akce se konala ve škole v 1. a 2. patře hlavní budovy ZŠ Hornická.

Žáci strávili 1. vyučovací hodinu se svým třídním učitelem, rozdělili se do skupin, obdrželi kartu týmu, vymysleli si název. Zároveň dostali pracovní list, ve kterém se seznámili s bližšími informacemi ke Dni Země, kdy a kde vznikl, proč se slaví atd. V pracovním listu si žáci zároveň procvičili některé jevy z českého jazyka – malá a velká písmena, doplnění i/y i pády.

Od 2. vyučovací hodiny se rozmístili na jednotlivá stanoviště, na kterých je čekali žáci 9. ročníků společně s vyučujícím nebo asistentem pedagoga s připravenými úkoly k ochraně přírody a životního prostředí. Během 2. – 5. vyučovací hodiny žáci zdolali 20 stanovišť s nejrůznějšími úkoly, za každý splněný úkol obdrželi příslušný počet bodů. Jednotlivé týmy soutěžili v rámci svého ročníku – šesté třídy, sedmé třídy a osmé + deváté třídy. Nejdůležitějším úkolem celého dopoledne byla komunikace a spolupráce mezi jednotlivými členy týmů. Což se ve většině případů podařilo.
Umístění nejlepších týmů:


6. ročník:
1. místo – tým č. 26 – Indiánské tanečnice z Kokajda (291,5b),6.B
2. místo – tým č. 21 – Batmanky (288b),6.C
3. místo – tým č. 34 – Slaďouši (281b),6.C


7.ročník
1. místo – tým č. 16 – Radičové (405b),7.B
2. místo – tým č. 28 – Zabijáci (397b),7.B
3. místo – tým č. 1 – Krysy na cestách (392b),7.C


8. – 9. ročník
1.-2.místo – tým č. 15 – Brichta bomby(339b),9.A
1.-2. místo – tým č. 31 – Dinga lings (339b),9.A
3. místo – tým č. 1 – AC Sparta Praha (329b),8.A

Děkuji všem zapojeným žákům, pedagogům i asistentům pedagoga za pomoc, ochotu i aktivní přístup.


Mgr. Jaroslava Kubátová