close

Přijaté děti do ŠD ve šk. r. 2023/24

PŘIJATÉ DĚTI DO ŠKOLNÍ DRUŽINY


Do ŠD byly přijaty děti, jejichž rodiče odevzdali vyplněnou přihlášku

v termínu:

  • děti 1.C - přihlášky byly odevzdány do 9.6. 2023
  • děti 1.A + 1.B - přihlášky byly odevzdány do 16.6. 2023
tyto termíny souvisí s datem 
TŘÍDNÍCH schůzek s rodiči budoucích prvňáčků

Dále byly přijaty děti
  • děti 2. a 3. ročníků - jejich vyplněné přihlášky byly odevzdány do 30.5. 2023
  • s tímto datem byli rodiče seznámeni na web stránkách a podáním informace vyvěšením na vstupních dveřích do ŠD   a školy (25.4. 2023)
Nejvyšší povolený počet žáků ve ŠD je již naplněn- žáky již nepřijímáme
  • veškeré dotazy směrujte na níže uvedenou adresu
  • alena.worschechova@zshornickatc.cz
Děkuji. Alena Worschechová