close

Přihlášky do ŠD na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

   přihlášky do ŠD na školní rok 2024/2025 si pro žáky 

budoucího 1. a 2. ročníku můžete vyzvedávat u vychovatelek

již od 15.4. 2024.

Žáci budou přijímáni podle data odevzdané a řádně vyplněné 

přihlášky do 30.4. 2024.

   Budou-li volná místa, budou nabídnuta žákům budoucího

3. ročníku. Pro tyto žáky si můžete vyzvedávat přihlášky

u vedoucí vychovatelky od 2.5. 2024.

Žáci budou přijímáni do naplnění nejvyššího povoleného počtu

žáků podle data odevzdané a řádně vyplněné přihlášky.

                                           Worschechová Alena (ved. vych.)