close

Poprvé do školy

Letos vyšel 1. den nového školního roku na 4. září. Tento den se před školou už od ranních hodin shromažďovali nedočkaví žáčci. Nejvíce natěšeni byli budoucí prvňáčci, kteří přišli i se svými rodiči, prarodiči a známými. Úvodní slovo si vzal ředitel školy Mgr. Radek Červený, který všechny přítomné přivítal a žáčkům popřál mnoho úspěchů. Prvňáčky přivítali i starosta města Mgr. Petr Vrána. Starší spolužáci zazpívali prvňáčkům naši školní hymnu. Hodně štěstí při studiu a hodně kamarádů přeje našim novým žákům i celý učitelský sbor.