close

Návštěva dopravního hřiště

V pondělí 18. září jsme navštívili tachovské dopravní hřiště, které je zaměřeno na výuku dopravní výchovy.

V úvodu byli žáci seznámeni s dopravním hřištěm a připomněli si pravidla chování v silničním provozu. Poté byli rozděleni do dvou skupin, na cyklisty a chodce. Mohli si tak vyzkoušet hned několik dopravních situací, se kterými se mohou setkat v každodenním životě.

Cílem návštěvy bylo, aby si žáci osvojili základy bezpečného pohybu v silničním provozu. Myslím si, že to se nám povedlo a celé dopoledne jsme si užili.

Mgr. Petr Šafanda
TU 4. C