close

Muzeum Antonína Dvořáka

Letošní rok si je významný několika výročími české hudby. Jedním z významných skladatelů, u kterého si připomínáme 120 let od úmrtí, je Antonín Dvořák. Český skladatel, jehož skladba letěla až na Měsíc a kterého v jeho tvorbě významně ovlivnilo jeho cestování po světě. Vydali jsme se proto v pondělí 22.4. s vybranými žáky z 9. ročníků do Prahy a zúčastnili jsme se exkurze v Muzeu Antonína Dvořáka. Exkurze byla netradiční a měla prvky únikové hry, kdy žáci pracovali ve skupinkách a vyhledávali informace pomocí muzejních exponátů, řešili šifry a rébusy. Žáci prohlídku hodnotili velmi kladně a mnozí z nich byli překvapeni, že výklad probíhal takto interaktivně.

Mgr. Klára Gažková