close

Závěrečná akademie 9. ročníků

Na závěr školního roku si pro nás připravili žáci devátých ročníků závěrečnou akademii, která byla plná hudebních a tanečních vystoupení. Akademie byla rozdělena na dvě části a pro první stupeň si navíc připravila 5.A se svojí paní učitelkou třídní Petrou Branovou a paní asistentkou Michaelou Velichovou vtipnou pohádku.

Součástí programu pro druhý stupeň pak byly prezentace jednotlivých devátých ročníků s fotografiemi a videy za celou jejich školní docházku. Následovaly pak poděkování vyučujícím a písně na rozloučenou - Příběh nekončí a píseň Jasná zpráva, kterou pro deváťáky otextovala paní učitelka Gažíková. Celou akademii pak zakončila kapela STORNO, která jako každý rok, zvedla ze židlí celý sál, a tak pod pódiem měla mnoho svých příznivců.

 

Za žákovský parlament Mgr. Klára Gažíková