close

Ředitelské volno

Ředitelské volno 9.5. a 10.5. 2024

Vážení rodiče,

máte-li zájem o umístění svého dítěte v tyto dny do ŠD,

oznamte to vychovatelce písemně (i elektronicky)

do 22.4. 2024-uveďte čas příchodu i odchodu.

Na základě Vašeho zájmu rozhodne ředitel školy, zda 

bude provoz ŠD v těchto dnech a v čase 6.15-15.00 zajišťován.            

                                                      Worschechová A.