close

Pro žáky, kteří budou skládat JPZ pro víceletá gymnázia (žáky, kteří se hlásí na víceletá gymnázia ze 7. a 5. ročníků)

Pro žáky, kteří budou skládat JPZ pro víceletá gymnázia (žáky, kteří se hlásí na víceletá gymnázia ze 7. a 5. ročníků)
V příloze níže je harmonogram termínů.


Pro žáky, kteří budou skládat JPZ pro víceletá gymnázia (žáky, kteří se hlásí na víceletá gymnázia ze 7. a 5. ročníků) platí, že na JPZ dostanou pozvánky do 25.5. 2020. Pokud má žák podanou přihlášku a nedostane do tohoto data pozvánku, okamžitě se obraťte na danou SŠ (gymnázium).


Dále pro tyto žáky platí, že termín JPZ je 9. 6. 2020 a je jen jeden.
Výsledky Cermat zveřejní 16.6. 2020 a následující den by se měly objevit na webových stránkách Vámi vybraných škol. Prosím nezapomenout si poznamenat evidenční číslo, které Vám SŠ pro potřeby zveřejnění JPZ předá. Pod tímto číslem naleznete pak na stránkách SŠ výsledky.


Od 17.6. 2020 běží podle MŠMT termín pouze pěti pracovních dnů, dokdy musíte zanést zápisový lístek, který žáci dostanou od VP Cardové, na SŠ.
Žáci hlásící se na víceletá gymnázia nemají u sebe zápisový lístek, pro ten se mohou dostavit osobně či lépe jejich zákonný zástupce 17.6., 18.6. či 19.6. Pokud přijde pro ZL lístek pro žáka někdo jiný než zákonný zástupce, či když se pro ZL dostaví sám žák, bude nutné ZL donést domů pro podpis rodičů a následně ho znovu donést na ZŠ pro potvrzení ŘŠ ZŠ. Až takto potvrzený ZL je platný a může se odevzdat na SŠ. Proto prosím neváhejte a přijďte raději první termín výše vypsaný v době od 8:00 do 10:00, kdy Vám ZL lístek mohu předat. Pokud se dostaví sám zákonný zástupce, může se ZL vyplnit ihned na místě a ponechat jej hned na ZŠ pro potvrzení ŘŠ ZŠ. Následující den by Vám pak byl předán opět v době od 8:00 – 10:00 v kabinetu TV (VP Cardová).


Výše popsaný složitý proces je výsledkem zkrácení podací doby ZL na polovinu v rámci nastavených opatření MŠMT. Musím připomenout, že nedodržení termínu může být podle zákona platnou podmínkou pro nepřijetí uchazeče na SŠ (jen cituji zákon), i když již úspěšně složil přijímací zkoušky.


Poslední termín pro odevzdání na ZŠ je sice 23.6. 2020, ale prosím nenechávejte to na poslední chvíli, ten den byste museli tento zápisový lístek donést na ZŠ, kde nemusí být možnost okamžitého potvrzení, a následně byste jej museli poslední možný den (24.6.) odnést na SŠ. I když jistě budou mít SŠ trpělivost a samy školy ví, že doba je obtížná a požadavky se měnily, je potřeba vždy postupovat podle zákona a tím tedy i podle opatření vydaných pro školy, kde se termíny upravily.
ZL se budeme snažit potvrzovat po 10:00 hodině vypsané dny a následující den v době, kdy se ZL odevzdávají (8:00 – 10:00), si je můžete vyzvednout.

Vyplnění ZL: vyplňuje se hlavička – iniciály uchazeče a jméno a příjmení zákonného zástupce, první tabulka, název SŠ, kód oboru i název oboru – naleznete na stránkách dané SŠ či na stránkách atlasskolstvi.cz, podpis uchazeče, podpis zákonného zástupce, pozor nevyplňujte „zápis zrušený dne" – žádný zápis nerušíte).

Hodně štěstí u JPZ.

Mgr. Zlatuše Cardová