close

Odevzdání zápisových lístků pro obory s M a pro obory s VL, kde byl již ZL odevzdán, termíny platí i pro obory s VL, kde ještě žáci neodevzdali ZL

Odevzdání zápisových lístků pro obory s M a pro obory s VL, kde byl již ZL odevzdán na SŠ.

Níže psaný mezní termín odevzdání zápisového lístku 23.6. pro SŠ a 22.6. pro ZŠ na potvrzení platí i pro obory s VL, kde žáci ještě neodevzdali zápisové lístky!  


Pokud je žák přijat na obor s VL (výsledky již SŠ zveřejnily), musí do 23.6. 2020 odevzdat ZL, který bude potvrzený ZŠ. Pokud tak neučiní, může to být podle zákona MŠMT důvod pro nepřijetí žáka na SŠ, i když úspěšně vykonal přijímací zkoušky.
Mezní termín (23.6.) neznamená mezní termín pro odevzdání pro potvrzení na ZŠ! Proces by se nestihnul.


Přijímání zákonným zástupcem (rodičem) podepsaného a správně vyplněného zápisového lístku na ZŠ i jeho opětovné odevzdávání zpět se bude uskutečňovat od 16.6. do 19.6., vždy od 8:00 – 10:00 a v pondělí dne 22.6. ve stejné hodiny. Vždy v kabinetu VP (kabinet TV u tělocvičny) u Mgr.Cardové.
ZL mají všichni žáci od ledna doma, pokud nemají a došlo ke ztrátě ZL, či jeho zničení nebo špatnému vyplnění, musí si dojít zákonný zástupce pro nový zápisový lístek, který je vydán na základě čestného prohlášení, protože se jedná o listinu z krajského úřadu opatřenou chráněnými prvky.


Pokud byl žák v průběhu dubna či května přijat na SŠ do oboru s VL a již odevzdal ZL a tento samý žák byl po JPZ přijat i do oboru s maturitní zkouškou, pak tento žák ihned po zveřejnění výsledků (16.6. 2020) osloví školu, na kterou odevzdal ZL, a vyžádá si ZL zpět. S tímto vyžádaným zápisovým lístkem se pak dostaví na SŠ s maturitním oborem, na kterou byl přijat, a ZL tam odevzdá.


ZŠ – konkrétně VP ZŠ (Cardovou) pak informuje o změně školy osobně či na adrese: [email protected] ,a to do 24.6.2020.


Výše psané platí samozřejmě jen v případě, že žák si vybral jak obor s VL, tak obor s M, a byl přijat na obě školy a též to platí jen v případě, že žák si chce zvolit SŠ s maturitním oborem.

Hodně štěstí u JPZ.

Mgr. Zlatuše Cardová