close

Odevzdání písemných prací žáků a vyklizení šatních skříněk

Vážení rodiče a žáci,

v pracovní dny od 25. 5. do 5. 6. od 10:00 do 12:00 můžete přinést v písemné podobě práce, které děti vypracovávaly doma, a neměly možnost je poslat učitelům elektronicky. Práce noste pouze do hlavní budovy, platí i pro žáky z přístavby.

Zároveň si můžete přijít pro věci do šatních skříněk. Vyklizené šatní skříňky nechte otevřené. 

U hlavního vchodu hlavní budovy školy bude od 10:00 do 12:00 služba (asistentka pedagoga), která od Vás práce převezme. Práce noste v obálce nebo sáčku označené jménem učitele, kterému je chcete předat.

Žáci, kteří si přijdou pro věci do šatních skříněk, se nebudou shlukovat před školou a do budovy budou vpouštěni jednotlivě pouze za účelem vyklizení skříňky. U vchodu použijí dezinfekci na ruce. Dohled zajistí asistentka pedagoga.

L. Doležalová, ZŘŠ