close

Naše firmy

Žáci 9. ročníku si vyzkoušeli, jak založit a úspěšně řídit firmu.

Žáci a žákyně 9.A a 9.C si během projektového dne Naše firmy mohli vyzkoušet, jak se buduje a řídí firma. Získali některé teoretické znalosti, např. jaká je struktura firmy a kde se tvoří přidaná hodnota. Pomocí hry si vyzkoušeli, jak fungují jednotlivá oddělení reálné firmy. V rámci simulovaného oddělení výzkum a vývoj si sestrojili a naprogramovali robota.

Projekt realizovali pracovníci organizace nvias, z. s. Plzeň a byl pro žáky zdarma díky finanční podpoře Krajského úřadu PK a firmy GRAMMER. 

L. Doležalová