close

Mediální výchova v VIII. C

Učíme se pracovat s reklamou

Ukázky práce žáků - reklama.

Žáci VIII. C se v hodinách Čj pokusili vyrobit reklamní poutače na vybrané zboží a v rámci mediální výchovy se pokusili pochopit, jak nás všechny může reklama ovlivnit.

 

                                                                                                                                        Johanová