close

Lyžařský kurz - zpráva pro rodiče

informace ke kurzu - 5. a 7. ročník

Platby na lyžařský kurz (LVZ) probíhají od 1.9. 2019 na účet školy č. 78-4234770217/0100. Ukončení plateb je stanoveno na 30.9. 2019.

V tento den proběhne kontrola počtu plateb (kapacita kurzu - 100 žáků, přihlášeno - 104 žáků). O účasti žáka na kurzu rozhodne datum zaplacení kurzu na účet školy. 4 žáci, kteří zaplatili jako poslední (pořadí 101-104), budou náhradníci.

V případě nenaplnění kapacity kurzu (k 30.9. 2019) budou na kurz přijati žáci (5. a 7. ročník), kteří mají o kurz zájem a zatím nepodali přihlášku. Tito žáci zaplatí nejpozději do 31.10. 2019.

Konečný počet žáků na LVZ bude uzavřen v pátek 1. 11. 2019.      Vedoucí LVZ Mgr. Michal Rolínek