close

Halloween

Akce žákovského parlamentu.

V pátek 2. listopadu proběhla na naší škole tradiční akce nazvaná „Halloweenský den“. Organizátorem akce je náš žákovský parlament. Žáci si tímto netradičním způsobem připomněli kulturu jiných zemí a poznali z jiného pohledu uctění památky zesnulých, která je u nás známá pod názvem „Dušičky“. Ovšem v anglosaských zemích se tento lidový svátek slaví již 31. října, v předvečer křesťanského svátku Všech svatých, zcela odlišným způsobem než u nás. Žáci se seznámili se zvyky, tradicemi a pověstmi vztahujícími se k tomuto svátku, vyzdobili si třídu, připravili si tradiční masky a případně si připravili i krátká vystoupení. Do akce, která měla mezi žáky velký ohlas, se zapojily všechny třídy druhého stupně.

 

Jan Koťuha