close

Halloween 2022

Ve čtvrtek 3. listopadu proběhla na naší škole tradiční akce nazvaná „Halloweenský den". Organizátorem akce je náš žákovský parlament druhého stupně. Žáci si tímto netradičním způsobem připomněli kulturu jiných zemí a poznali z jiného pohledu uctění památky zesnulých, která je u nás známá pod názvem „Dušičky". Ovšem v anglosaských zemích se tento lidový svátek slaví již 31. října, v předvečer křesťanského svátku Všech svatých, zcela odlišným způsobem než u nás. Žáci se seznámili se zvyky, tradicemi a pověstmi vztahujícími se k tomuto svátku, vyzdobili si třídu, připravili si tradiční masky a případně si připravili i krátká vystoupení. Zároveň také proběhla soutěž o nejkreativnější masku. Do akce, která měla mezi žáky velký ohlas, se zapojily všechny třídy druhého stupně.