close

GO kurz

Dlouholetou tradici GO kurzů jsme neporušili ani v letošním roce. Vzhledem k hygienicko – epidemiologické situaci byl kurz jednodenní a konal se v prostorách naší školy. Během kurzu absolvovaly jednotlivé třídy nabitý program plný soutěží a her, které je učily toleranci, řešit problémy, cvičit paměť a pomáhat ostatním. Počasí nám přálo, děti velmi pěkně spolupracovaly a s chutí se zapojovaly do připravených aktivit. Věříme, že si všichni účastníci GO kurz užili, lépe poznali své nové spolužáky a zjistili o sobě i druhých zajímavosti, které jim dosud zůstávaly skryty.

Lenka Klabanová