close

GO kurz 2018

GO kurz 2018 - Trhanov - 6. A, 6.C, 6.D

Dlouholetou tradici GO kurzů jsme neporušili ani v letošním roce, kdy šesté ročníky opět vyrazily směr zámek Trhanov. Během dvoudenního pobytu absolvovaly jednotlivé třídy nabitý program plný soutěží a her, které je učily toleranci, řešit problémy, cvičit paměť a pomáhat ostatním. Při návštěvě Kozinova statku a noční hře se také seznámily s historií Chodska. Počasí nám přálo, děti velmi pěkně spolupracovaly a s chutí se zapojovaly do připravených aktivit. Věříme, že si všichni účastníci Go kurz užili, lépe poznali své nové spolužáky a zjistili o sobě i druhých zajímavosti, které jim dosud zůstávaly skryty.

Mgr. Lenka Klabanová