close

Únor

Maškarní s panem Mudrochem v tělocvičně, krátká pohádka z řádení v maskách s panem Pohodou, oslava u Berušek a výhra v okresní výtvarné soutěže zahrádkářů.