close

„Den Země 22. 4. 2021 ZŠ Hornická Tachov – ukliďme svět od odpadků “

Vážení žáci, rodiče i učitelé,

22. dubna si připomínáme Den Země. Pojďme si připomenout tento svátek i jinak než jen v lavici nebo před obrazovkou počítače a udělejme společně něco pro Zemi a pro přírodu.

Přidejte se k nám a pomozte nám zapojit se do úklidu Tachova a jeho okolí (popř. okolí vašeho bydliště) ve dnech od 22.4. – 30.4. 2021.

Vydejte se na procházku do ulic Tachova popř. jeho okolí přírody, parku, do míst, které máte rádi a navštěvujete je – vezměte sebou rodiče atd. Úklid bude individuální v okolí vašeho bydliště, nebo budete moci uklízet s rodinou, ve dvojicích či ve skupinkách – jak situace a aktuální opatření dovolí.
Protáhnete si záda, nadýcháte se čerstvého vzduchu a s kampaní Ukliďme svět, uděláte i dobrý skutek pro naši Zemi :-).

Rozhlédněte se po okolí, jaký jsou schopni lidé po sobě nechat nepořádek! A co to stojí práce to uklidit. A zjistit, jak dobrý pocit můžeme z této práce mít. Pomůžeme přírodě a svému okolí.

Pokyny k akci:
Během akce dodržujte aktuální vládní opatření, omezení, usnesení a platné nařízení státních institucí (COVID 19).
1. Jak se zapojit?
- udělejte si procházku do svého okolí (žáci nejlépe se svými rodiči, žáci by měli mít doprovod někoho z dospělých)
- než vyrazíte, zkontrolujte, zda máte:
● pracovní rukavice
● odpadkové pytle
● pevnou izolepu nebo provázek pro zalepení či zavázání plných pytlů a případné zalepení pytlů roztržených ostrým odpadem
● lékárničku (postačí autolékárnička) pro případ nutnosti ošetření zranění
● mobilní telefon (V průběhu akce pořizujte fotodokumentaci a zaznamenávejte si počet naplněných pytlů se směsným, případně tříděným odpadem.)
!Důležité informace – jak postupovat pokud najdu:!
a) V případě odděleného sběru tříditelného odpadu (plast, kovy, suchý papír) jej můžete také vložit do nejbližších nádob na tříděný odpad.
b) V případě nálezu nebezpečného odpadu – azbestu, nádob s nebezpečnými látkami, uhynulých zvířat apod. zajistěte, aby s těmito odpady nebylo manipulováno, zavolejte příslušný úřad a vyzvěte jej k odborné likvidaci.
c) V případě nálezu injekčních jehel nebo munice zjistěte, aby s nimi nebylo manipulováno, a okamžitě o nálezu informujte Městskou policii nebo Policii ČR (156, 158).
d) V případě nálezu tlakových nádob zajistěte, aby s nimi nebylo manipulováno, a okamžitě informujte o nálezu Hasičský záchranný sbor (150).
e) V případě nálezu cenných věcí (mobilní telefony, starožitnosti, apod.) má nálezce povinnosti oznámit nález místně příslušnému městskému nebo obecnímu úřadu.
2. Kam s nasbíranými odpadky?
● pytle vyhoďte do kontejneru popř. popelnice
● v případě odděleného sběru tříditelného odpadu (plast, kovy, suchý papír) jej můžete také vložit do nejbližších nádob na tříděný odpad
● můžete odnést do Sběrného dvora odpadů – (pouze se zákonnými zástupci a žáci, kteří mají bydliště v Tachově) - nachází se v ulici Vilémovská čp. 2257, Tachov (Provozní doba: Pondělí – pátek od 10.00 hod. do 17.00 hod., Sobota Od 9.00 hod. Do 16.00 hod.)

2. Co udělám po návratu domů?

- informuji o svém úklidu:
• na MS Teams Den Země 2021
• přes email [email protected]
• přes Bakaláře – poslat zprávu – učitel – Jaroslava Kubátová
! Nezapomeňte!
1. uvést trasu, kterou jste uklízeli (název ulice, popř. popsat, trasu)
2. počet účastníků (z toho kolik bylo do 18 let)
3. množství nasbíraného odpadu v kg (odhad)
4. z toho kg tříděného odpadu k recyklaci (odhad)
5. přiložte fotku vašeho úlovku (nasbíraného odpadu), popř. vyfoťte pro vás nejzajímavější úlovek

3. Jak mohu sledovat průběh akce
Každý den večer se objeví na MS Teams v týmu Den Země:
• místa, kde jsme již uklízeli (na konci celé akce zpracuji do mapy)
• počet již účastníků, kteří se zapojili
• množství nasbíraného odpadu v kg (odhad)
4. Další zapojení – SOUTĚŽ :-)
Soutěž pro žáky – k téma úklidu, ke Dni Země nakresli či jinak výtvarně ztvárni, nebo o něm napiš básničku.
Vše pošli na - email [email protected] nebo přes Bakaláře – poslat zprávu – učitel – Jaroslava Kubátová.
5. Vyhodnocení celé akce:
- vyznačení na mapce Tachova a okolí, míst, která se žákům naší školy podařilo uklidit
- ze získaných fotografií – bychom ve škole vytvořili koláž, která by mohla být součástí výzdoby školy
- zapojení do dobrovolnická úklidové akce Ukliďme svět, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. (více informací na uklidmesvet.cz)
- nejdůležitější dobrý pocit, čisté okolí :-)