close

Informace pro návštěvníky a zákonné zástupce žáků

Informace pro zákonné zástupce žáků
a návštěvníky školy

- Do školy je přísně zakázán vstup osobám s příznaky infekčního onemocnění.
- Každý návštěvník školy i zákonný zástupce žáka u vchodu do budovy použije dezinfekci, vlastní roušku a zapíše se do sešitu návštěv.
- Vstup zákonným zástupcům do školy bude povolen pouze v nejnutnějších případech a na nezbytně nutnou dobu. Pouhý doprovod žáků až do budovy není povolen.
- Neposílat za žádných okolností do školy žáka s příznaky infekčního onemocnění (i např. rýma nebo kašel). Tito žáci budou umístěni do izolace a zákonní zástupci si je budou muset vyzvednout.
- Každý žák musí být vybaven minimálně 2 rouškami. Žáci, kteří navštěvují jídelnu a školní družinu, musí mít roušku navíc.
- Žáci s chronickým onemocněním (např. alergie, alergická rýma, kašel) donesou čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, že tímto onemocněním trpí.