close

Biologická olympiáda 2024

Biologická olympiáda 2024 – úspěch našich žákyň v okresním kole

I letos se žáci naší školy zúčastnili Biologické olympiády ve dvou kategoriích – C (8. – 9. ročník a odpovídající ročníky gymnázií) + D (6. – 7. ročník a odpovídající ročníky gymnázií).

Školní kolo proběhlo ve škole dne 1. 2. 2024 – soutěž proběhla ve 2 kategoriích –školního kola se zúčastnilo 18 žáků. Tématem aktuálního ročníku byli Lužní lesy. Žáci splnili 3 části – teoretický test (který vyplývá ze samostudia přípravného textu daného ročníku), poznávačku stávající se z určení 30 rostlin, hub a živočichů, poté následuje praktický úkol. Ze školního kola postupují 2 nejlepší žáci.

Do okresního kola kategorie C, které proběhlo 19. 3. 2024 na Gymnáziu v Tachově, se probojovaly 2 žákyně 9.B – Lucie Jará a Tereza Pavlíčková. Součástí postupu do okresního kola, musí žáci splnit i vstupní úkol a zpracovat ho do zadané formy. Lucii Jará se umístila na 1. místě okresního kola Biologické olympiády.

Stejně úspěšné byly i žákyně kategorie D, okresní kolo proběhlo 22. 4. 2024 na Gymnáziu v Tachově. Tentokrát nás reprezentovaly žákyně 7.C – Sofie Edlová a Sofie Pechová. Sofie Edlová se také umístila na 1. místě okresního kola Biologické olympiády.

Mám obrovskou radost z úspěchu našich žákyň, obě budou naši školu reprezentovat v krajském kole soutěže, které se koná v květnu v Plzni na ZČU.

Moc oběma děvčatům děkuji za píli, svědomitost, přípravu i reprezentaci školy.

Mgr. Jaroslava Kubátová