close

Beseda s PČR

V pondělí 14. listopadu proběhla na ZŠ Hornická v Tachově beseda s ukrajinskými žáky. S těmi si přišla popovídat tisková mluvčí Policie ČR Iva Vršecká a spolu s tlumočníkem Vladimírem Cimbolincem hovořili s dětmi na různá témata. Žáci prvního stupně se zapojili do diskuze o bezpečí dětí a zopakovali si zásady chování v silničním provozu, ve škole i mimo ni. Zkusili si také fiktivní hovor na tísňovou linku. Starší studenty seznámila policistka se základy právního vědomí, bezpečném chování v on-line světě a také mluvili o tématu užívání drog a alkoholu.
Děti z obou skupin se do besed aktivně zapojily a na konci si odnesly drobné dárky.

 

prap. Bc. Iva Vršecká