close

A znovu knihovna...

I žáci VI. A se seznámili s provozem zdejší knihovny.

23. 10. 2018 se vydali do knihovny žáci VI. A. I oni, stejně jako včera jejich vrstevníci ze VI. C, se seznámili s provozem knihovny, jejím vybavením, možností registrace (zde byli upozorněni, že na první návštěvu musí přijít spolu s rodiči, zaplatit registrační poplatek 70,- Kč a teprve poté získají čtenářskou legitimaci). Nakonec se i oni prošli mezi regály a přesvědčili se o tom, že beletrie je řazena abecedně podle příjmení autorů, zatímco naučná literatura je umísťována tematicky a označována čísly. Téměř všem se v půvabném prostředí zdejší knihovny líbilo a mnozí se právě tam rozhodli, že rozšíří počet jejích aktivních čtenářů...


Mgr. Lenka Lapská